Ettevõtteportaal WWW.VEB.EE on abiks ettevõtjaile. ( 31.01.2013.a. )

 

Ettevõtteportaal WWW.VEB.EE on abiks ettevõtjaile.
Ettevõtluse elavdamisest on palju räägitud ja räägitakse lähitulevikus kindlasti veel.
Suurtel ja võimsatel börsiettevõtetel, kellel on  olnud finantsiline võimalus börsil teha esmapakkumine avalikule turule tulekuks, on ka võimalus erinevates majandussituatsioonides manipuleerida aktsiahindadega, neid toetab riik töökohtade säilitamise programmi, ekspordikindlustuse jmt-ga.
Väikeettevõtted on ise pidanud investorite leidmisel hakkama saama ja valdavalt ongi saanud, kui on.
Momendil on ideaalne aeg börsile tulekuks, kuid see mängumaa on mõeldud neile, kellel on piisavalt vahendeid esmamärkimine teha. Kellel ei ole, neile on alternatiivturg. Mis on Alternatiivturg, kust seda leida võib, milline see välja näeb ja kes seda teenust osutab või teemat valdab?
Väikeettevõtetel, keda võrreldes börsifirmadega on tunduvalt enam, puudub organiseeritud  keskkond, väljund osanike ja investorite kaasamiseks või kui, siis on see toimunud  omamoodi.
Tänases majandussituatsioonis ja mitte ainult, toimuvad paratamatult ettevõtete ülevõtmised, ühinemised, olgu see siis ajakirjandusväljaannete ühinemine, telekomi ja kommivabriku müük, vms.
Suur hulk oskustöölisi ja spetsialiste erinevatest valdkondadest, millede perspektiive ei peeta enam kõrgeks, on vabanenud ja ei leia paraku enam tööd. Siiski on nõudlus nende töökäte järele endiselt kindlasti olemas, tuleb ainult ümber organiseeruda, orienteeruda. Näiteks ehitusteenuste kasutamine on muutunud kättesaadavamaks väiketööde pakkujatele, kes ehitusbuumi ajal ei olnud ehitushindade kalliduse mõistes  konkurentsivõimelised.
Kapitali omavate investorite osas ei ole midagi muutunud,  raha ei ole kadunud. Nii tähtajalistel kui jooksvatel kontodel seisab kümneid miljardeid kroone, (ajutiselt nüüd eurosid) ootamas investeerimisvõimalusi. Samas on hulk väikeettevõtteid, kes vajaks kapitali ambitsioonide elluviimiseks või jätkusuutlikkuse tagamiseks.  Investorite leidmine oleks samm edasi surutisest väljumiseks.
Börs on töövahend finantseeringuid vajavate äritegevuste ja sobivat rakendust otsiva kapitali vahel.
Väikeettevõtjale pakub investeeringute leidmiseks alternatiivi VäikeEttevõtete Börs, mille kontseptsioon on pakkuda väikefirmadele võimalusi avalikkuse ette tulekuks, kasvuplaanide elluviimiseks ning oma positsioonide kindlustamiseks, samuti aktiivsele tööotsijale, kes huvitub muuhulgas ka lühiajalistest kokkuleppetöödest. Sellisteks tehinguteks on WWW.VEB.EE  keskkonnas võimalus olemas.
Kindlasti on paljud inimesed otsinud võimalusi oma äri alustamiseks.
WWW.VEB.EE  keskkonda kasutades võib leida meelepärase äritegevuse.
VäikeEttevõtete Börs pakub loodud keskkonna abil positiivset arenguvõimalust eraettevõtlusele,  uusi võimalusi töötuks jäänud inimestele, leidmaks rakendust uutes valdkondades,  mis on neile ehk tänaseni olnud ja jäänud täitumata soovunelmateks.
Teatud arenguetappi jõudnud äritegevus, mille edus ei saa kahelda, kuid mis on tänaseks ammendanud idee autori võimalused või tahte lõpuni viia seni saavutatu, võib WWW.VEB.EE vahendusel leida mõistliku tasu eest uue omaniku või kaasosalise, kes näeb ettevõtmises perspektiivi.
Ettevõtted, kes ei osale „suurel“ börsil, vajavad samuti keskkonda, kus oleks laiemas plaanis võimalik leida investeeringuid, lisaks pankade poolt pakutavale.
Ettevõtteportaal VäikeEttevõtete Börs ei ole börs selle sõna traditsioonilises tähenduses. Börsiinvestor, mõeldes väikeinvestorit, tehes panuse aktsiahinna tõusule, ei oma sisulist võimalust oma osaluse edasistes arengutes otsustaja olla.
WWW.VEB.EE pakub kapitali omavatele investoritele, kes kaalutlevad ise hoomatavaid riske, võimalusi leida  ettevõte või äritegevus, kuhu paranevas majandussituatsioonis tasub investeerida, andes positiivse tõuke neile, kellel on midagi öelda või pakkuda.
Selline kapitalipaigutus annab investorile võimaluse tema poolt omandatu edasistes arengutes otsustajaks olla.
Avame ettevõtteportaali  nö puhtalt lehelt, kliendid saavad ise osaleda VäikeEttevõtete Börsi näo kujundamisel ja edulugude loomisel.
veb.eeTagasi

Väike Ettevõtete Börs

Art Media